STAFFRATER

De HR-oplossing voor mobiele ondernemers
Een personeelsdossier voor werknemers op locatie
StaffRater is een app die het mogelijk maakt om zorgvuldig én eenvoudig via mobiel of tablet een digitaal personeelsdossier bij te houden voor werknemers die op locatie werken. Voeg met slechts 3 clicks een beoordeling toe aan een werknemersdossier.

De HR tool is onmisbaar bij het voorbereiden van een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek, of als onderbouwing bij een ontslag wegens disfunctioneren.

Bekijk de video Start een gratis Trial

StaffRater maakt het mogelijk om via mobiel of tablet met slechts 3 clicks een beoordeling toe te voegen aan een werknemersdossier.

Hiermee wordt op eenvoudige wijze een sluitend rapport van de werknemer opgebouwd; onmisbaar tijdens een evaluatie, een beoordelingsbespreking of bij een arbeidsconflict.

START EEN PERSONEELSDOSSIER

Per individuele werknemer wordt een digitaal personeelsdossier aangelegd waarin alle persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Vanwege de vertrouwelijkheid van deze data gebeurt dit vanzelfsprekend binnen een volledig beveiligde omgeving die enkel voor u toegankelijk is.

Elke HR-manager kan daarbij zelf specifieke beoordelingscategorieën invoeren die aansluiten bij de eigen bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om positieve en negatieve categorieën. StaffRater biedt vervolgens de mogelijkheid werknemers te wijzen op fouten maar biedt daarnaast vooral een platform om werknemers te motiveren door middel van positieve beoordelingen.

Zo werkt StaffRater:

HOE GEEF IK EEN BEOORDELING?

Start de app en selecteer met één click een werknemer uit het hoofdmenu. Maak vervolgens een keuze uit ‘Positief’ of ‘Negatief’ en selecteer een categorie om de beoordeling toe te lichten.

Naast het maken van een keuze uit de standaardcategorieën is het ook mogelijk specifieke beoordelingen toe te voegen. Hieraan kan direct een foto worden gekoppeld die op locatie wordt gemaakt met mobiel of tablet. Van elke beoordeling ontvangt de werknemer een digitale bevestiging welke hem op een duidelijke manier aan kan sporen tot gedragsverandering.

PUNTENBEOORDELING

StaffRater biedt de mogelijkheid om plus- en minpunten te koppelen aan een beoordeling. Startend vanuit een zelf in te stellen beginsaldo kan elke beoordeling leiden tot het toevoegen of juist het in mindering brengen van punten.

Aan het puntensaldo kan vervolgens naar inzicht van het management een Euro-koers worden verbonden. Dit kan op verschillende niveaus, zodat recht wordt gedaan aan de uiteenlopende verantwoordelijkheden (bv. manager, voorwerker, uitvoerder, stagiair). De achterliggende doelstelling hierbij is het motiveren van gedrag dat een bijdrage levert aan de bedrijfsvoering en het terugdringen van gedrag dat juist schade oplevert.


INZICHTELIJKE RAPPORTAGE

Van elke werknemer kan te allen tijde een overzicht worden opgevraagd waarin de beoordelingen binnen een gekozen periode worden weergegeven, compleet met gekoppelde foto’s. Dit is bijvoorbeeld handig bij het voorbereiden van een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek.

Het overzicht wordt aangeboden in PDF-formaat en kan opgeslagen en/of geprint worden. Wanneer werkgever en werknemer het document beiden ondertekenen is formeel voldaan aan de wettelijke eisen die aan een personeelsdossier worden gesteld.

ZORGVULDIGE DOSSIEROPBOUW

Hoewel het motiveren van werknemers het beoogde doel is van StaffRater, blijkt de toegevoegde waarde juist vooral bij disfunctioneren concreet meetbaar.

Actuele wetswijzigingen maken het onderhouden van een deugdelijk personeelsdossier steeds belangrijker bij ontslag wegens disfunctioneren. Het ontbreken van heldere verslaglegging leidt bij een ontslagprocedure via de rechter doorgaans tot een enorme (des-)investering voor de werkgever.

INTERESSE?

Neem contact op met een van onderstaande personen voor een vrijblijvende demonstratie of aanvullende informatie:

GERELATEERDE ARTIKELEN

Rechter wijst vaker ontslagverzoeken af

'Sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid wijst de rechter meer ontslagverzoeken af.'

Lees artikel

Ontslag lastiger geworden door nieuwe wet

'Het zou relatief goedkoper worden voor werkgevers, maar alleen als ze een goed dossier hebben waaruit een goede reden blijkt.'

Lees artikel

Hogere vergoeding bij ontslag

'Er wordt vaker een schikking getroffen bij een ontslagzaak na de invoering van het nieuwe ontslagrecht.'

Lees artikel